Työyhteisön kehittäminen

Vuoro-
vaikutus-
taidot

Vuorovaikutustaidot

  • Ihmisten erilaisuus – mahdollisuus oppia uusia ajattelu- ja toimintatapoja
  • Tulkintojen viidakosta arvostavaan kohtaamiseen
  • Yhteistyötä edistävä vuorovaikutus
  • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Ohjaustyylit
  • Ryhmä- ja yhteisödynaamiset ilmiöt

 

Peruskunto Oy, Espoo, puh +358(0)505620988 - Webmaster Markku Itkonen