Ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttajakoulutus

SIRIA – Koulutus- ja kehittämiskeskuksen ratkaisukeskeinen psykoterapiakouluttajakoulutus on Suomessa ensimmäinen ratkaisukeskeinen kouluttajayhteisö, joka vastaa ratkaisukeskeisen psykoterapian laadukkaan kehittämisen haasteisiin. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on vakiinnuttanut itsenäisen asemansa muiden psykoterapiasuuntausten ohella 2000-luvulla. Ensimmäiset erityistason ratkaisukeskeiset psykoterapeutit valmistuivat 2002 ja vaativan erityistason psykoterapeutit vuonna 2007.

Psykoterapiakouluttajuus vaatii erilaisia taitoja kuin kliinisenä psykoterapeuttina toimiminen. SIRIA järjestää psykoterapiakouluttajakoulutusta, jossa syvennytään syvällisen oppimisen lainalaisuuksiin, psykoterapian didaktiikkaan ja aikuispedagogiikkaan.

SIRIA pyrkii varmistamaan psykoterapeuttien kouluttajien pätevyyden koulutusten laadunvarmentajina.

Kouluttajakoulutuksessa kehitetään valmiuksia toteuttaa laadukasta kompetenssiperustaista psykoterapiakoulutusta. Olennaisia teema-alueita ovat mm.

 • Syväoppiminen ja myönteisen muutoksen mahdollistaminen opetustyössä
 • Erilaisten oppimistyylien ja –kanavien hyödyntäminen
 • Reflektioitaitojen ja –tekniikoiden soveltaminen
 • Vuorovaikutus, dialogitaidot ja palautteenantamisen taidot oppimisen mahdollistajina
 • Monipuoliset psykoterapian opetusmenetelmät ja sähköisen oppimisympäristön hyödyntäminen
 • Prosessinhallinta
 • Ryhmäilmiöiden hyödyntäminen opetuksellisesti
 • Kouluttajan itsensä johtamisen taidot, oma jaksaminen ja jatkuva kehittäminen

SIRIAN kouluttajakoulutuksessa johtajina toimivat Sirkku Ruutu (VET-psykoterapeutti) Turussa ja Raija Salmimies (VET-psykoterapeutti) Helsingissä.

Kouluttajakoulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen valitaan uusia opiskelijoita, jotka täyttävät koulutusyhteisön seuraavat laatukriteerit:

 • Ratkaisukeskeisen psykoterapian vaativan erityistason pätevyys (VET)
 • Kolmen vuoden kliininen työkokemus VET-pätevyyden virallistamisen jälkeen
 • Akateeminen loppututkinto
 • Pedagoginen pätevyys
 • Yhteistyö muiden psykoterapiasuuntausten edustajien kanssa
 • Oma jatkuva työnohjaus

Varsinainen psykoterapiakouluttajapätevöityminen edellyttää näyttöä erityistason psykoterapiakouluttajana toimimisesta VET-pätevän työnohjauksen alaisuudessa.

Lisätietoa koulutuksesta
sirkku.ruutu@spirito.fi tai raija.salmimies@peruskunto.fi

 

Peruskunto Oy, Espoo, puh +358(0)505620988 - Webmaster Markku Itkonen